#JagÄrHär - Idealister eller nyttiga idioter?Jag upptäckte en intressant teori angående #Jagärhär , facebookgruppen som påstår sig vilja motverka näthat, men egentligen bara dränker politiska samtal de ogillar. Vill ni ha exempel på detta kan ni klicka här. Att hävda sig vilja motarbeta hot och rasism, men istället ge sig på journalistiska reportage, rimmar inte särskilt väl.

Det är också väldigt intressant hur gruppen, som startades upp av journalisten Mina Dennert, motsätter sig journalistisk granskning. Dom har en vana för att blocka varenda person som ansöker till gruppen och visar sig inte ha tillräckligt PK profil.

Men iallafall. Gruppens funktion och tillvägagångssätt överensstämmer nästan helt med de åtgärdsförslag regeringen tidigare framfört, i rapporten om hur man ska motverka näthat och extremism.

Det släpptes en statlig utredning vid namn ”Främlingsfienden inom oss”. Där argumenterar författaren att det vore omöjligt för staten själv att utföra samtalsdränkande aktioner, eftersom sådant skulle leda till misstro och skepsis hos befolkningen. Lösningen är då decentralisering med ökat stöd till gräsrotsorganisationer.


#Jagärhär har nyligen fått pris och pengar av Rättviseförmedlingen, som i sin tur blivit sponsrade av Ungdomssstyrelsen samt Vinnova, båda statliga förvaltningsmyndigheter. Ungdomsstyrelsen är, om man läser "Främlingsfienden inom oss", en central aktör vad gäller att fördela pengar till organisationer med syftet att motverka "rasism", "hat" och "extremism". De är också en av författarens föreslagna samordnare av sådana små aktörer och organisationer.

#Jagärhär skapades av journalisten Mina Dennert, med stor erfarenhet av kampanjorganisering, och gruppen är tydligen så viktig att landets media, inom loppet av nån dag, samtidigt pumpar ut artiklar om vilka fantastiska människor dom är.

#Jagärhär behöver inte ha en direkt koppling till regeringen, men det är intressant hur organisationer såsom JÄH går hand i hand med regeringens föreställning om hur ”hat” och extremism ska bekämpas på nätet. Oavsett om Mina Dennert är medveten om att hon går regeringens ärenden funkar gruppen helt i linje med rådande dagordning.

En notis är hur Mina Dennert i en intervju i Aftonbladet beskriver hur arbetet är att likställa med nattvandring. Detta är en formulering som återfinns i "Främlingsfienden inom oss" sidan 188. I samma utredning argumenterar författaren för utvidgandet av counter-narrative som effektiv metod. Samtalen man inte tycker om dränks, helt enkelt.

Kap. 4.3.4 Hur kan vi bemöta intolerans på nätet? s. 187: ”Därför behövs en typ av politiskt obundet, organiserat motstånd som vi hittills inte har sett i Europa, med undantag för Tyskland med sin livskraftiga antirasistiska rörelse.”

Kap. 4.3.5 Vad kan göras?, s. 188: ”Det har potential att skapa trygghet på nätet, samtidigt som närvaron bör utformas så att det inte framstår som att myndighetspersoner kommer och ”förstör festen”.”

I rapporten "Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet", utgiven av Statens Medieråd, nämns explicit "counter-narrative" som en av de "viktigaste insatserna" för att motverka extremism.

Sidan 268: "En av de viktigaste insatserna för att motverka extremism på internet är att utveckla och sprida ”motberättelser” (counter-narratives) på nätet. Sådana kan ta tre uttryck: budskap som dissekerar den extremistiska ideologin och visar på logiska fel, faktafel eller inbördes motsägelser, budskap som satiriserar eller på annat sätt underminerar deras trovärdighet samt budskap som erbjuder positiva alternativ."

Sidan 269: "Av tidigare diskuterade trovärdighetsskäl är det av yttersta vikt att sådana initiativ inte bedrivs som centralstyrda statliga kampanjer."

All credd till flashbackanvändaren thepirate för denna intressanta teori, hans originalinlägg kan finnas här, jag sammanfattade blott texten för bekvämlighetens skull: https://www.flashback.org/sp59768335
Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Socialdemokraternas rasistiska historia

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik