Invandrares våldtäktsproblematik i ett nötskal

Tino Sanandaji skrev följande på Facebook, jag citerar inlägget här: 

"Aftonbladets Oisin Catwell förklarar varför det är onödigt att uppdatera Brottsförebyggande Rådets rapport från 2005:

”99,96 procent av de i Sverige födda med svenskfödda föräldrar hade inte misstänkts för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Motsvarande siffra för utlandsfödda var 99,78 procent. Med andra ord: 2,2 promille av invandrarna hade varit föremål för polisens intresse för de grövsta sexualbrotten. Ja, ni läste rätt. 2,2 promille. Jag förstår att kriminologerna suckar över kraven på ny utredning. Överrepresentationen är väl belagd i såväl svensk som utländsk forskning sedan 1970-talet. Att än en gång undersöka det vi redan vet är slöseri med tid och resurser”

Förstår Aftonbladet dessa siffror? Att 2,2 promille av invandrare var misstänkta jämfört med 0.4 promille av de med svensk bakgrund är fem och en halv gånger högre. En så stor överrepresentation räcker för att antalet våldtäkter ska pressas upp kraftigt om gruppens befolkningsandel växer. Det krävs inte att majoriteten av invandrare ska begå våldsbrott för att brottsligheten ska pressas upp. Om man anser att våldtäkter är ett samhällsproblem spelar siffrorna roll. Aftonbladets ledarskribenter och läsare förstår inte detta. De använder samtidigt sin okunnighet för att stoppa alla andra som vill veta från att ta fram uppdaterad fakta.

Att skylla på resurser är en uppenbar ursäkt. Det skulle kosta Brå några hundra tusen kronor att uppdatera rapporten. Det utrymme media lagt på att skriva om varför kunskap inte behövs är värt hundratals gånger mer än kostnaden för att bara uppdatera rapporten. Har de som inte klarar av att tolka statistik rätt att stoppa resten av landet från att få en korrekt bild av läget?"


^ Och det sammanfattar allting i ett nötskal.

Att man vill belysa invandrares överrepresentation i våldtäkt menar inte på något sätt att svenska män är felfria. Jag har gjort en video om det förstnämnda. Jag har även gjort en video om att vita män våldtar också, och att samtyckesundervisning hade kunnat spela en roll i att bekämpa detta. Det ena utesluter inte det andra.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik

Milhouse-Moderaterna ~ En saga om Sverige i fyra delar