Vad ligger bakom massinvandringen?

Alexandra Pascalidou är en etablerad mediafigur. Nyligen satt hon i TV4 och sa att majoriteten av asylsökande är syrier. Även Aftonbladet har påstått att: ”Just nu söker cirka 2000 personer asyl i Sverige varje dygn, det kan handla om mellan 120 000 och 150 000 människor innan året är slut. De flesta kommer från länder som Syrien och Eritrea och kommer därför enligt dagens regelverk att få stanna i Sverige.”

Men de officiella siffrorna från Eurostat säger att bara 1 av 5 är från Syrien. Det är ren lögn att säga ”de flesta”. Beroende på hur man tolkar deras formulering är det iallafall vilseledande som minst. Syrier utgör 21% av asylsökande medan Albaner (vars land är under fred) utgör nästan hälften av detta: 8%. Eritreaner däremot utgör 4%.

Syrier själva bekräftar den här bilden. Här är en intervju med en syrisk flykting som säger att majoriteten som strömmar till Europa nu bara försöker utnyttja europeiska bidragssamhällen, och det är inte den första flyktingen som sagt sådant. En välgörenhetsorganisation i England funderar till och med att dra in stödet till flyktingar efter dom upptäckt att dessa slänger mat och kläder dom får, samt är ekonomiska migranter utan giltiga skäl att fly sina länder.

Enligt UNHCR är 68% av flyktingar män. Vad tycker kvinnorna dom lämnat bakom om detta? När kvinnor i närområdet blev intervjuade sa dom att det är väldigt upprörande att bli lämnade ensamma under en så pass stor kris. Vem ska försvara dom? Dom anser det vara fel av männen att lämna sitt land och sina familjer, oavsett hur svårt det blir. Själva kämpar kvinnorna för att vara kvar.

Så vad gör männen? Vissa av dom dyker upp i Nederländerna och anser det vara problematiskt att dom inte får sex. Vissa ångrar att dom kom till Sverige för att det "inte finns något att göra här förutom att spela fotboll och pingis", medan andra vägrar att bo på sitt asylboende för att dom skulle föredra att bo i en stad istället. Det vi ser är människor som beter sig som turister, inte människor som är glada över att befinna sig i säkerhet. Snarare verkar dom besvikna att Sverige inte är paradiset dom fick höra om. Ungefär på samma sätt man blir besviken när man får höra talas om hur vackert Hawaii är och blir mött av regn när man åker dit för att sola.

Jag betvivlar inte att det finns äkta flyktingar bland dom som anländer nu, som till exempel den här stackars kristne mannen. Men sättet våra myndigheter urskiljningslöst delar ut asyl till varenda person som ansöker, till och med dom som våldtar barn innan dom har fått uppehållstillstånd, är inte bara ett spott i ansiktet på äkta flyktingar - det är dessutom ett direkt hot mot landets säkerhet, enligt arbetare på Migrationsverket.

Tänk efter på vad allt detta egentligen innebär: Av alla asylsökande som kommer just nu är det enbart en femtedel som faktiskt tillhör den riktiga krisen. Med andra ord, vårt flyktingmottagande hade varit enormt mycket mindre ifall vi hade sett till att ta emot riktiga flyktingar. Och det hade varit ännu mindre om vi såg till att dela ut dom jämnare över europeiska länder.

När kvinnorna i närområdet blev intervjuade av BBC sa dom att dom inte vill flytta till Europa även att det finns en högre levnadsstandard. Dom verkar vilja bli hjälpa på plats istället. Det finns främst två saker som är anmärkningsvärt med detta.

1. Även att vi bor i ett land där massmedia hyllar feminismen, och där vår statsminister skryter utomlands om att driva världens första feministiska regering, så hör vi inte ett ord om hur kvinnliga flyktingar ser på situationen. BBC:s inslag har varken tagits upp av vår oberoende media SVT/SR eller någon av de större etablerade medierna.

2. FN har tvingats dra in mat och vatten för 360'000 flyktingar i närområdet, den akuta bristen på mat i flyktinglägren är en avgörande orsak till att så många strömmar till Europa enligt chefen för FN:s matprogram. Och vad gör Sveriges regering? Dom tar 8,4 miljarder från biståndsbudgeten och lägger det på asylmottagning istället.

Man vill inte att människor ska stanna i sina länder. Man vill importera dom. Politiker bryr sig inte om liv, dom bryr sig om ekonomi. Kött är den ultimata resursen för överklassen. Finns det inga människor finns det heller inte någon att tjäna på, och politiker är inte mindre affärsmän än någon annan.

Det finns olika aspekter att överväga i detta.

När Fredrik Reinfeldt var statsminister drev han på massinvandringen för att på långt sikt kunna avskaffa välfärdsstaten genom att överbelasta och kollapsa den. Reinfeldts hat mot välfärdsstaten är väldokumenterat i hans bok "Det sovande folket" och även partikamraten Bo Lundgren bekräftar detta i ett reportage av Granskning Sverige.

Det är ingen slump att högern är så måna om att ge människor "skydd" samtidigt som dom arbetar för fullt att rasera välfärden. De vill ta emot flyktingar så att dom kan argumentera för att dumpa lönerna, skapa en friare marknad och de rika tjänar även på att medborgarna blir fler och fler (helst så snabbt som möjligt) för då går aktie- och bostadsmarknaden upp. Sen får vi inte glömma kapitalisterna som går i spetsen för privatiseringar och samtidigt tjänar miljoner (i skattepengar) på flyktingsituationen genom att driva egna välfärdsbolag.

Reinfeldt lyckades spela Sveriges vänster galant. Han sammankopplade massinvandring med "godhet" och "antirasism" och lurade in vänstern i ett hörn där dom inte skulle kunna förespråka mindre invandring utan att framstå som "ännu större rasister än det där borgarsvinet."

Därför håller dom igång samma destruktiva massinvandringspolitik under rationaliseringen att det kommer tjäna Sverige i det långa loppet när dessa kommer in i arbete. Man har hört förespråkare för den förda invandringspolitiken tala om att när befolkningskurvan faller kräver det invandring, för annars finns det ingen som tar hand om gamlingarna i framtiden. Ett sådant exempel finns runt 20:00 i klippet här samt i denna artikel.

Överallt runtom i världen pratar man om befolkningsminskning som en katastrof för ekonomin. Man förutspår att Kina kommer se ett ras i ekonomin på grund av detta och det pratas även om hur kämpigt Japan kommer få det i framtiden på grund av att man inte föder tillräckligt mycket barn. Detta leder till krympande arbetskraft och höjda pension- samt välfärdskostnader.

Sverige har haft samma problem länge. Utan invandring hade Sveriges totala befolkning minskat de senaste årtiondena. Ju mer stabilt och ekonomiskt utvecklat ett samhälle är desto lägre födelsetal blir det, då man inte behöver skaffa många barn för att försäkra sig om att man överlever i ett fattigt land utan generöst välfärdssystem. Fattiga länder i Afrika har högst födelsetal för att folket där behöver barn som kan ta hand om dom när dom blir äldre. När kvinnor får större rättigheter till utbildning och arbete så satsar dom även mer på karriär än att bilda stor familj.

Etniska svenskar fortplantar sig inte lika mycket som t.ex. afrikaner och vissa delar av Mellanöstern, där det inte är ovanligt med circa 5 barn per familjeenhet. Sen är det även så att fattigdom bär ett samband med religion, och religion bär ett samband med barnafödsel då skapandet av liv uppmuntras, eller snarare avskräcks man från aborter.Till och med FN har konkret föreslagit "ersättningsinvandring" som en lösning på problemet. Det intressanta med Japan dock är att politikerna där vägrar ta till massinvandring som en lösning. Japan's premiärminister Shinzo Abe blev tillfrågad om varför landet endast tog emot 11 asylsökande hela 2014, och hans svar till Reuters blev: "As an issue of demography, I would say that before accepting immigrants or refugees, we need to have more activities by women, by elderly people and we must raise the birthrate. There are many things that we should do before accepting immigrants."

En professor i modern Japansk kulturhistoria förklarar vidare: "To publicly broach mass immigration – and the multicultural adjustments in Japanese life that it would necessarily entail – as a means of solving the country’s looming demographic crisis is something that verges on sacrilege. For an important national figure to do so would be an act of political suicide."

Vilket är rätt fascinerande då det i Sverige ansetts vara politiskt självmord att inte förespråka massinvandring och mångkultur. Är det inte lustigt med kulturskillnader?

Exemplet med Japan visar tydligt att det finns baktankar kring invandringspolitiken. Etablissemanget i Europeiska länder underhåller fantasin om att ekonomiska migranter (som låtsas vara flyktingar) verkligen är flyktingar, för att dom ser dessa som en möjlighet att genomföra en önskvärd demografisk förändring som dom anser nödvändig för ekonomin att frodas. Och självklart har invånarna inte tillfrågats om detta då politiken som förs kring ersättningsinvandring inte är förhandlingsbar.

Det är dock omöjligt att undvika det faktum att majoriteten av flyktingarna är lågutbildade, många har inte längre utbildning än max gymnasiet och efter 7 år i Sverige jobbar bara hälften. Det är knappast nån rasist-sajt som förmedlar detta utan den statliga myndigheten SCB själva, och faktiskt vore det naivt att tro att makthavarna som arbetar dagligen med politik skulle kunna undvika officiell statistik angående invandring, kompetens och kostnader. Majoriteten av allt socialbidrag går just till utlandsfödda. Faktum är att vi inte tjänar på att importera stora volymer av - ursäkta uttrycket - lågutbildade socialbidragstagare. Därför lämnas vi med två alternativ.

Antigen är vi generösa och låter bli att anta det värsta om våra politiker. Då lämnas vi med förklaringen att deras invandringspolitik bara är ett resultat av naivitet och white mans guilt kombinerat med en vägran att erkänna hur fel man har haft i flera års tid, samt en tendens att värdera antirasistisk ideologi högre än verkligheten.

Eller så är vi kritiska och börjar överväga att det kanske är omöjligt att arbeta med politik utan att vara medveten om grundläggande siffror från statens egna statistikbyrå. Trots allt är majoriteten av psykopater icke-våldsamma, så varför vore det orimligt att anta att några av dessa skulle leta sig till områden i samhället där dom får makt och status?

Det är därför inte en helt orimlig gissning att politikerna är medvetna om hur det ser ut, men dom driver på invandringen ändå under sken av humanitär anda, när det egentligen handlar om att undvika en ekonomisk kollaps. Eller snarare att mjölka systemet så mycket det bara går innan katastrofen är ett faktum.

Sveriges statsskuld växer för varenda sekund som går: http://statsskuld.se/#tabStatsskuld
Den privata skuldsättningen i Sverige är högst i världen.


Den totala skuldsättningen (inräknat både hushåll, företag och stat) är näst högst i världen.

I många länder är det staten som har för höga skulder. I Sverige är det folket som skuldsatts istället, och därav står för riskerna mer än staten. Alla pratar om att Grekland har störst skulder av alla, men dom är inte ens med på listan över världens mest 10 skuldsatta nationer. 

Oavsett om du står till vänster eller höger på det politiska spektrat ser det ekonomiska systemet likadant ut: Privata banker styr vår ekonomi och det nuvarande ekonomiska systemets överlevnad hänger på att skuldsätta så många som möjligt så länge som möjligt. Invandringen går därför ut på att skapa fler låntagare för bankerna i framtiden. Vi kan inte ta tillräckligt mycket nya lån som pyramidspelet kräver och därför behöver Sveriges banker mer humankapital, så vi tar emot flyktingarna så de kan finansieras av staten tills de själva i framtiden blir skuldslavar med egna banklån.

Privata banker skapar pengar som egentligen inte finns, och dom gör detta med räntebelastning. Man skapar ett belopp som är lika stort som skulden, men skulden växer över tid. Vad pengar är i sin nuvarande form, är det som orsakar kriser.

Banker lånar ut pengar som dom egentligen inte har täckning för, och dom kan inte gå omkull oavsett hur mycket dom lånar ut och hur dåliga affärer dom gör, för vi finns där och räddar dom. Vinsterna banker gör är det medborgarna som står för. När krediter utgör det cirkulerande betalningsmedlet kräver systemet som sådant evig tillväxt, och det finns fysiska samt ekonomiska gränser för detta. Europa lider av överskuldsättning och vi kan inte betala räntekostnaderna på skulderna.

Systemet står inför ett haveri, och dom som har makten bryr sig inte om det långsiktiga. Det är lättare att byta ut Sveriges befolkning än att byta ut Sveriges ekonomiska system. Ett grundläggande problem med vårt politiska system är att ingen politiker har incitament att bry sig om vad som händer med Sverige i längden. 

Dom blir invalda att sitta i 4 år och när den perioden är över kan dom ta sitt avgångsvederlag på flera hundra tusen i månaden och sen leva gott med meriten "minister" på sitt CV, oavsett hur dugliga dom var på sitt arbete. Reinfeldt tjänar nuförtiden miljoner som föreläsare och rådgivare, och se bara hur Stefan Löfven har belönat partikamrater med toppjobb.

Det vore heller inte märkligt att misstänka att invandringspolitiken handlar om att säkra sin egen väljarbas. Titta bara hur valresultatet i Tensta såg ut 2014.

 

En partisympatiundersökning i Juni 2015 visade att Socialdemokraterna är största parti bland invandrare över hela landet, med 40% av deras röster, medan ett högerparti som Moderaterna kommer in först på 22%. 

Så länge man upprätthåller en underklass som man kan lova fina saker och bidrag har man en garanterad följarbas och behöver aldrig gå under som parti, och därmed uppoffra sin maktstatus och lön. Att lova bidrag till allt och alla är anledningen till att folk ens strömmar till Sverige just nu.

Men lösningen verkar inte vara att rösta på SD, för samma finansiella system kommer att finnas kvar även om SD tar makten. Lösningen verkar vara att förstatliga banksektorn samt att införa fler inslag av direktdemokrati i politiken (flytande demokrati) så att folk som är missnöjda med invandringspolitiken inte måste rösta på ett parti som försöker slå rekord i hur många rasistiska politiker man måste utesluta per vecka.

Politiker ska tjäna folket, inte sina egna intressen. Politik måste sluta vara en karriär och börja återgå till det som det var tänkt från början: En tjänst för samhället.Kommentarer

  1. Precis, SD verkar inte officielt ha nagot emot det nuvarande banksystemet, sa man undrar lite...hursomhelst mycket bra skrivet!

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik

Blatte definition, och hur "Blatte" skiljer sig från "Invandrare"