Transor, bögar och hur religion påverkar deras rättigheter i samhället

Jag upptäckte en fascinerande läsning om hur Indien nyligen gjorde homosexualitet kriminellt, men samtidigt så utökade dom rättigheterna för transpersoner – mer än vad USA har gjort. Hur kommer det sig att ett land som anser homosexualitet vara straffbart är så pass toleranta mot transpersoner?

Enligt skribenten ligger svaret i religionerna som har påverkat de två länderna. 80% av befolkningen i Indien är hinduister och i religionen finns det flera myter där transpersoner har hög status. Högsta domstolen i Indien försvarade faktiskt sitt beslut att utöka transpersoners rättigheter genom att hänvisa till Mahabharata – en berättelse där en döende prins sista önskan är att få gifta sig, och då bestämmer sig Krishna, en manlig gud, för att förvandla sig till en kvinna för att kunna uppfylla prinsens önskan.

Jämför det med kristendomen där Guds skapelse av människan beskrivs enbart som ”män och kvinnor”, vilket är en binär syn på världen. Transpersoner framstår då som större freaks än vad dom skulle göra inom en kultur påverkad av hinduismen, där flera av myterna består av positiva historier om det androgyna.

Det är också intressant att månggifte nog ses som ett större hot mot västerländsk kultur än vad homosexuella äktenskap gör, då västerländsk kultur har blivit påverkad av kristendomen. Personligen anser jag inte någon av de två att vara negativa företeelser, och i slutändan så är inte någon kultur bättre än den andra när det kommer till sexualitet. Båda länder har mycket att lära av varandra i hur man ser på individens identitet och rätt till sin egen kropp.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Socialdemokraternas rasistiska historia

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik