Hur hamnade Sverige i den här situationen med jihadister?

”Det finns ingen automatik mellan arbetslöshet/utanförskap och medlemskap i ISIS. Den överväldigande delen av utanförskapsdrabbade "muslimska invandrare" är varken med i ISIS eller några andra extremistiska organisationer.

Terroristerna som stod bakom 11 september-terrorn var varken arbetslösa, obemedlade eller lågutbildade individer. De var alla högutbildade och skickliga människor.

Den politiska makten i Sverige har tagit emot islamister med öppna armar. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, alla har haft islamister på valbara platser och inom ledande positioner i partiapparaten. Mona Sahlin var bland de första politiska ledarna att ta på sig slöja och slå följe med patriarkatet i moskéerna.

I stället för att hålla religionen kvar i den privata sfären lät staten och kommunerna religionen träda in allt mer i det offentliga rummet. Statliga och kommunala medel skänkte nytt liv i religiösa organisationer och institutioner. Reaktionära imamer förärades bli företrädare för folk i invandrartäta områden och anställdes i flera kommuner som kulturtolkar.

Staten lät obekymrat slöjan invadera små muslimska flickors kroppar medan "Under det rosa täcket" erbjöd ett annat könsfönster för andra barn. När "Fittstim" sparkade det etniskt svenska patriarkatet i skrevet, gullade det politiska etablissemanget med det islamistiska patriarkatet och Malmö stads lågstadieskolor inledde kulturutbyten med skolor i Saudiarabien.”

Fantastiskt nyanserad artikel om problemet med jihadistdaltandet: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2619478-gulla-inte-med-jihadisterna

Inte bara förklarar han utmärkt hur situationen har blivit så som den har blivit, han erbjuder även konkreta förslag och lösningar till hur vi kan bekämpa den islamistiska terrorismen här i Sverige. Hans syn på förebyggande arbete är helt klart mer sund än vad Mona Sahlins är.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Socialdemokraternas rasistiska historia

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik