Allah bestämmer inte i Sverige

"Det är ingen regelrätt ”islamisering” av samhället som sker. Men när man säger till vissa muslimer att man ska bära kortärmat om man jobbar inom vården så kommer svaret att Allah har sagt att man inte får bära kortärmat. Svaret från samhället borde då vara att Allah inte bestämmer hur man ska klä sig i den svenska vården, men istället så påbörjas en debatt om muslimers rätt att utöva sin tro. Det sekulära samhället tar ett steg tillbaka och islam tar ett steg framåt.

Kritik av religionens krav på samhället är något som borde uppmuntras. Om vi i Sverige inte hade kritiserat religionen så hade vi fortfarande fått besök från prästen som hade förhört oss om Luthers lilla katekes och svenska kyrkan skulle fortfarande ha inflytande över skolan, precis som de hade ända fram till 1958."


http://www.samtiden.nu/7074/allah-bestammer-inte-sverige/

En fantastisk krönika av Nima Gholam Ali Pour, som vanligt. Religionsfrihet innebär min frihet från din religion.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik

Milhouse-Moderaterna ~ En saga om Sverige i fyra delar