En invandrares perspektiv på SD's motion om ursprungsregistrering

”En motion av Kent Ekeroth (SD) där det föreslås att brottslingars föräldrars ursprungsnationalitet ska registreras för att lättare kunna förstå samhällsutvecklingen och se olika mönster i olika kulturer – något som är vanligt i många andra länder – väcker närmast hysteriska reaktioner och de vanliga tröttsamma associationerna till Hitler.

För att bättre kunna föra statistik över detta och studera samhällsutvecklingen föreslog Kent Ekeroth (SD) i en motion att statistik ska föras över brottslingars föräldrars ursprung då lagen idag förbjuder att föra statistik över den enskilde brottslingens nationalitet – något som är tillåtet i de flesta andra jämförbara länder. Brottslingars ursprung registreras bland annat i Norge och Danmark där man således lättare kan studera samhällsutvecklingen och i förlängningen lättare kunna sätta in åtgärder där de behövs mest.”


Låt mig förstå det här rätt: ”Antirasisterna” vill alltså inte göra sitt bästa för att förhindra våldtäkterna och våldsbrotten som sker i samhället? Dom tycker det är helt okej att det finns enorma brister i hur man förebygger problem, så länge ingen kan peka på en enskild invandrare och säga att dom har betett sig illa åt? För "tänk om man skulle såra en invandrares känslor, BUHU, det är ju rasism per definition."

Jag är en invandrare. Jag har inget som helst problem med att få mitt ursprung registrerat. Och jag blir förbannad och äcklad av hur ”antirasisterna” gnäller och tror att dom gör oss skötsamma invandrare en tjänst med sina absurda reaktioner på SD's motion. Jag själv tycker det är ett väldigt bra initiativ från deras sida.

I åratal så har det funnits människor som har hävdat att utlänningars överrepresentation i gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter kan ha kulturella orsaker, samt människor som hävdat att utlänningar inte alls är överrepresenterade i gruppvåldtäkter och överfallsvåldtäkter. SD's motion hade ju löst problemet för alla? Den hade fört fram sanningen en gång för alla - och sen kan man diskutera siffrorna, istället för huruvida siffrorna ens existerar.
Kommentarer

  1. "Right on spot" igen min herre.

    SvaraRadera
  2. Om man på allvar vill komma till rätta med ett problem så bör man ta med alla faktorer som orsakar problemet. Det blir bara fånigt om man utesluter vissa för att det får en del fåntrattar att tro att nazister kommer att ta över hela landet.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik

Blatte definition, och hur "Blatte" skiljer sig från "Invandrare"