Borde SD'are få vara lärare?


En riktigt bra artikel där dom verkligen sätter fingret på hur absurt det är att vilja exkludera just Sverigedemokrater som lärare, när tolkningen som dessa PK-iter använder sig av för att ogiltigförklara Sverigedemokrater applicerar lika mycket på muslimer och ateister.

”Vi anser att även människor som inte anser sig anamma kristen tradition och västerländsk humanism kan bli lärare i den svenska skolan. Som lärarstudent deltar man i kurser där man lär sig hur man ska tolka och förstå vartenda ord som står skrivet i läroplanen. Det är vår uppfattning att även muslimer och ateister kan lära sig förstå ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.

Åtminstone kan man lära sig förstå det tillräckligt för att kunna utöva sitt yrke. Men om man vi skulle använda oss av Brantes och Wibergs tolkning av läroplanen när det gäller ovan nämnt avsnitt, så skulle vi påbörja en diskussion om huruvida muslimer ens kan bli lärare i Sverige. En sådan diskussion är inte värdig en västerländsk demokrati.

Den svenska läroplanen har förändrats många gånger och varje tid har sina idéer. Idén om mångkulturalism är idag kritiserad av konservativa, liberaler och marxister. Världsledare som David Cameron och Angela Merkel har ifrågasatt och kritiserat multikulturalismen. I år så skrev Göran Adamson, som är lektor vid vår högskola, Malmö Högskola, en bok där han lyfter fram både liberal och marxistisk kritik mot multikulturalism. Mångkulturalism är en idé som måste kunna diskuteras precis som alla andra idéer. Det är ingen sanning.”


Problemet så som jag ser det är att det inte ens är rasister som vi talar om här. Vi talar om Sverigedemokrater. Dom är konservativa i sin samhällssyn, inte rasistiska. Så när dessa PK-iter använder sig av argumentet att ”SD'are är rasister, dom ska inte få vara lärare” så använder dom sig inte ens av sanningen, dom använder sig av fördomar. Fördomar som må stämma bra med vissa individer, och inte alls bra med andra.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ann Heberlein hyllar ännu AFA ~ Konvertiter & Intellektuell ohederlighet

Socialdemokraternas rasistiska historia

Ann Heberlein fortsätter ljuga och vilseleder sin publik